เกร็ดโภชนาการที่ควรรู้ก่อนลดน้ำหนัก

อย่าลดน้ำหนักเพียงเพราะอยากผอมโดยไม่รู้เรื่องของโภชนาการ บ้างเลย ก็คล้ายกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งหลายนั่นแหละ ก่อนซื้อหา มาใช้เพื่อประทินโฉม เราย่อมควรต้องศึกษาหาความรู้เสียก่อนว่าเครื่อง สําอางค์ชนิดนั้นๆ มีส่วนผสมใดทํามาจากอะไรบ้างเหมาะสมกับสภาพผิวของเราหรือไม่ พูดง่ายๆ ก็คือ จะสวยทั้งทีต้องสวยแบบมีสมองไม่ใช่สวยแบบกลวงเปล่าเพราะเรากําลังดูแลตัวเราเองให้มีรูปร่างที่ดี ฉะนั้นการดูแลตัวเองย่อมต้องหมายถึงหาความรู้กับสิ่งที่จะเนรมิตตัวเราให้ดูดีขึ้นด้วยนั่นเอง การลดน้ำหนักนั้นหากว่าเราไม่รู้เรื่องหลักโภชนาการเลย ก็อาจจะทําให้เราลดน้ำหนักผิดวิธี ซึ่งก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในอนาคต อย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเสียไปหรือทําให้เราเป็นโรคต่างๆ มากยิ่งขึ้นการรู้จักหลักโภชนาการนั้นจะช่วยทําให้เราสามารถลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น